Zarządzanie konfiguracją – dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod kierowania i nadzoru aby: określić i udokumentować charakterystyki funkcjonalne i fizyczne elementów konfiguracji, kontrolować zmiany tych charakterystyk, zapisywać i raportować o wykonywaniu zmian i statusie implementacji oraz weryfikować zgodność z wyspecyfikowanymi wymaganiami.

Configuration management – a discipline applying technical and administrative direction and surveillance to: identify and document the functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record and report change processing and implementation status, and verify compliance with specified requirements.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Close Menu