Akceptacyjne testy przemysłowetesty akceptacyjne wykonywane w środowisku, w którym produkt jest wytwarzany, wykonywane przez pracowników dostawcy, w celu sprawdzenia czy moduł lub system spełnia wymagania; zwykle włączając w to zarówno sprzęt jak i oprogramowanie.

Factory acceptance testingacceptance testing conducted at the site at which the product is developed and performed by employees of the supplier organization, to determine whether or not a component or system satisfies the requirements, normally including hardware as well as software.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu