Zrównoważona karta wyników – instrument strategicznego zarządzania działaniem firmy, który umożliwia mierzenie czy operacyjna działalność organizacji jest zgodna z jej celami określonymi w biznesowej wizji i strategii.

Balanced scorecard – a strategic performance management tool for measuring whether the operational activities of a company are aligned with its objectives in terms of business vision and strategy.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu