Anomalia – dowolny warunek, który odchodzi od oczekiwań bazujących na specyfikacji wymagań, dokumentacji projektowej, dokumentacji użytkownika, standardach, i innych; albo od czyjejś percepcji lub doświadczenia. Anomalie mogą zostać znalezione podczas: przeglądów, testowania, analizy, kompilacji, albo podczas użytkowania oprogramowania lub odpowiedniej dokumentacji.

Anomaly – any condition that deviates from expectation based on requirements specifications, design documents, user documents, standards, etc. or from someone’s perception or experience. Anomalies may be found during, but not limited to, reviewing, testing, analysis, compilation, or use of software products or applicable documentation.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Close Menu