Zarządzanie Poprzez Jakość (TQM akronim od angielskiego Total Quality Management) – stosowane w całej organizacji podejście do zarządzania koncentrujące się na jakości, oparte na udziale w nim wszystkich jej (organizacji) członków i mające na celu długofalowy sukces poprzez satysfakcję klientów oraz korzyści dla wszystkich członków organizacji oraz społeczeństwa. Zarządzanie Poprzez Jakość składa się z następujących faz: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie i zapewnienie.

Total Quality Management (TQM) – an organization-wide management approach centered on quality, based on the participation of all members of the organization and aiming at long-term success through customer satisfaction, and benefits to all members of the organization and to society. Total Quality Management consist of planing, organizing, directing, control, and assurance.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu