Zwarcie – technika języków programowania / interpreterów przy obliczaniu warunków złożonych, w której warunek po jednej stronie operatora logicznego może nie być wyliczany, jeżeli warunek po drugiej stronie jest wystarczający do określenia wyniku końcowego.

Short-circuiting – a programming lanquage/interpreter technique for evaluating compound conditions in which a condition on one side of a logical operator may not be evaluated if the condition on the other side is sufficient to determine the final outcome.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu