Wymaganiewarunek lub umiejętność potrzebna użytkownikowi do rozwiązania problemu lub osiągnięcia celu, które system musi spełniać lub posiadać, aby wypełnić założenia umowy, standardu, specyfikacji lub innego formalnego dokumentu.

Requirement – a condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed document.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Ten post ma 10 komentarzy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Close Menu