Zmodyfikowane pokrycie warunków decyzji – procent pokrycia wyników pojedynczych warunków niezależnie wpływających na wynik decyzji wykonany przez zestaw przypadków testowych. 100% pokrycia zmodyfikowanych warunków znaczących daje 100% pokrycia warunków decyzji.

Modified condition decision coverage – the percentage of all single condition outcomes that independently affect a decision outcome that have been exercised by a test case suite. 100% modified condition decision coverage implies 100% decision condition coverage.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu