Zgadywanie błędówtechnika projektowania testów gdzie bazując na doświadczeniu testera przewiduje się jakie defekty, będące efektem wykonanych pomyłek, mogą być obecne w testowanym module lub systemie i projektuje się testy tak, aby te defekty ujawnić.

Error guessing – a test design technique where the experience of the tester is used to anticipate what defects might be present in the component or system under test as result of errors made, and to design test specifically to expose them.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu