Zarządzanie zmianą – ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek, zespołów i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego, pożądanego stanu.

Change management – a structured approach to transitioning individuals, teams, and organizations from current state to a desired future state.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Close Menu