Zarządzanie testowaniem w sesjach – metoda pomiaru i zarządzania testowaniem w sesjach, np. w testowaniu eksploracyjnym.

Session-based test management – a method for measuring and managing session-based testing, e.g. exploratory testing.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu