Profil obciążenia – specyfikacja aktywności użytkowników, jakiej testowany moduł lub system może doświadczyć w trakcie użycia operacyjnego. Profil obciążenia składa się z określonej liczby wirtualnych użytkowników, którzy przetwarzają zdefiniowany zbiór transakcji w określonym przedziale czasowym i zgodnie z predefiniowanym profilem produkcyjnym.

Load profile – a specification of the activity which a component or system being tested may experience in production. A load profile consists of designated number of virtual users who process a defined set of transactions in a specified time period and according to a predefined operational profile.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu