Porównanie testowe – proces identyfikowania różnic pomiędzy rzeczywistymi rezultatami wyprodukowanymi przez testowany moduł lub system a oczekiwanymi rezultatami dla testu. Porównanie testowe może być przeprowadzone podczas wykonania testu (porównanie dynamiczne) bądź po wykonaniu testu.

Test comparison – the process of identifying differences between the actual results produced by the component or system under test and the expected results for a test. Test comparison can be performed during test execution (dynamic comparison) or after test execution.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu