Diagram stanów – diagram, który przedstawia stany, jakie moduł lub system może przyjąć oraz pokazuje zdarzenia lub okoliczności, które powodują zmiany stanów i/lub wynikają z tych zmian.

State diagram – a diagram that depicts the states that a component or system can assume, and shows the events or circumstances that cause and/or result from a change from one state to another.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu