Blok podstawowy – ciąg składający się z jednej lub wielu następujących po sobie instrukcji bez rozgałęzień.

UWAGA: Węzeł w grafie przepływu sterowania reprezentuje blok podstawowy.

Basic block – a sequence of one or more consecutive executable statements containing no branches.

NOTE: A node in a control flow graph represents a basic block.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Ten post ma jeden komentarz

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Close Menu