Zaślepka – ISTQB®

Zaślepka – szkieletowa albo specjalna implementacja modułu używana podczas produkcji lub testów innego modułu, który tę zaślepkę wywołuje albo jest w inny sposób od niej zależny. Zaślepka zastępuje wywoływany moduł.…

Czytaj dalej

Zarządzanie zmianą (proces) – ISTQB®

Zarządzanie zmianą – kontrolowany sposób wprowadzania zmiany lub proponowanej zmiany w produkcie lub usłudze. Change management – controlled way to effect a change or a proposed change to a product…

Czytaj dalej

Zarządzanie zmianą (podejście) – ISTQB®

Zarządzanie zmianą – ustrukturalizowane podejście do przejścia (przechodzenia) jednostek, zespołów i organizacji z bieżącego stanu do przyszłego, pożądanego stanu. Change management – a structured approach to transitioning individuals, teams, and…

Czytaj dalej

Zarządzanie zmianą – ISTQB®

ujednoznacznienie Zarządzanie zmianą może odnosić się do: Zarządzanie zmianą (podejście) Zarządzanie zmianą (proces) disambiguation Change management may refer to: Change management (approach) Change management (process) Wszystkie prawa do wersji angielskiej…

Czytaj dalej

Zarządzanie testowaniem w sesjach – ISTQB®

Zarządzanie testowaniem w sesjach – metoda pomiaru i zarządzania testowaniem w sesjach, np. w testowaniu eksploracyjnym. Session-based test management – a method for measuring and managing session-based testing, e.g. exploratory…

Czytaj dalej

Zarządzanie testami – ISTQB®

Zarządzanie testami – planowanie, szacowanie, monitorowanie oraz kontrola przebiegu testów, na ogół prowadzone przez kierownika testów. Test management – the planning, estimating, monitoring and control of test activities, typically carried…

Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem – ISTQB®

Zarządzanie ryzykiem – systematyczne wdrażanie procedur i praktyk dla zadań identyfikacji, analizowania, ustalania priorytetów i kontrolowania ryzyka. Risk management – systematic application of procedures and practices to the tasks of…

Czytaj dalej

Zarządzanie problemami – ISTQB®

zobacz: Zarządzanie defektami zobacz: Defect management Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych…

Czytaj dalej

Zarządzanie Poprzez Jakość – ISTQB®

Zarządzanie Poprzez Jakość (TQM akronim od angielskiego Total Quality Management) – stosowane w całej organizacji podejście do zarządzania koncentrujące się na jakości, oparte na udziale w nim wszystkich jej (organizacji)…

Czytaj dalej
Close Menu