Zarządzanie konfiguracją – ISTQB®

Zarządzanie konfiguracją – dyscyplina używająca technicznych i administracyjnych metod kierowania i nadzoru aby: określić i udokumentować charakterystyki funkcjonalne i fizyczne elementów konfiguracji, kontrolować zmiany tych charakterystyk, zapisywać i raportować o…

Czytaj dalej

Zarządzanie jakością – ISTQB®

Zarządzanie jakością – ogół skoordynowanych czynności mających na celu kierowanie organizacją i kontrolowanie jej pod kątem jakości. Zwykle obejmuje czynności takie jak: zdefiniowanie polityki jakościowej i celów jakościowych, planowanie jakości,…

Czytaj dalej

Zarządzanie incydentami – ISTQB®

Zarządzanie incydentami – proces składający się z rozpoznania, analizy, prowadzenia działań i rozwiązywania incydentów. Polega on na rejestracji incydentów, klasyfikacji oraz określaniu wpływu incydentów. Incident management – the process of…

Czytaj dalej

Zarządzanie defektami – ISTQB®

Zarządzanie defektami – proces składający się z rozpoznania, analizy, prowadzenia działań i likwidacji usterek. Polega on na rejestracji usterek, ich klasyfikacji oraz określaniu wpływu defektów. Defect management – the process…

Czytaj dalej

Zarządzanie danymi testowymi – ISTQB®

Zarządzanie danymi testowymi – proces analizy wymagań dla danych testowych, projektowania struktur danych testowych, tworzenia i utrzymywania danych testowych. Test data management – the process of analyzing test data requirements,…

Czytaj dalej

Zapisywanie testów – ISTQB®

zobacz: Logowanie testów zobacz: Test logging Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych…

Czytaj dalej

Zapis testów – ISTQB®

zobacz: Log testów Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Czytaj dalej

Zapewnienie jakości – ISTQB®

Zapewnienie jakości – część zarządzania jakością zorientowana na zapewnienie, że wymagania jakościowe będą spełnione. Quality assurance – part of quality management focused on providing confidence that quality requirement will be…

Czytaj dalej

Zamrożona podstawa testu – ISTQB®

Zamrożona podstawa testu – dokument podstawy testu, który może być zmieniony jedynie przez formalny proces kontroli zmiany. Frozen test basis – a test basis document that can only be amended…

Czytaj dalej
Close Menu