Zgłoszenie incydentu – ISTQB®

zobacz: Raport o incydencie zobacz: Incident report Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow…

Czytaj dalej

Zgłoszenie defektu – ISTQB®

Zgłoszenie defektu – dokument opisujący usterkę w module lub systemie, która może spowodować nieprawidłowe działanie jego wymaganych funkcji. Defect report – a document reporting on any flaw in a component…

Czytaj dalej

Zgadywanie błędów – ISTQB®

Zgadywanie błędów – technika projektowania testów gdzie bazując na doświadczeniu testera przewiduje się jakie defekty, będące efektem wykonanych pomyłek, mogą być obecne w testowanym module lub systemie i projektuje się…

Czytaj dalej

Zestaw testowy – ISTQB®

Zestaw testowy – ciąg przypadków testowych, w którym warunki wyjściowe z jednego testu używa się jako warunki wejściowe do następnego testu. Test suite – a set of several test cases…

Czytaj dalej

Zestaw przypadków testowych – ISTQB®

zobacz: Zestaw testowy zobacz: Test suite Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych…

Czytaj dalej

Zdolność analizy – ISTQB®

Zdolność analizy – zdolność wytwarzanego produktu do bycia zdiagnozowanym pod kątem braków lub przyczyn awarii lub pod kątem rozpoznania części do modyfikacji. Analyzability – the capability of the software product…

Czytaj dalej

Zdolność adaptacyjna – ISTQB®

Zdolność adaptacyjna – zdolność oprogramowania do dostosowania się do różnych środowisk, bez konieczności stosowania działań lub środków innych niż te, które dostarczono do tego celu. Adaptability – the capability of…

Czytaj dalej

Zbiór testów – ISTQB®

zobacz: Zestaw testowy zobacz: Test suite Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB). Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych…

Czytaj dalej

Zastępowalność – ISTQB®

Zastępowalność – zdolność oprogramowania do wykorzystania w miejsce innego oprogramowania o takim samym przeznaczeniu i w takim samym środowisku. Replaceability – the capability of the software product to be used…

Czytaj dalej
Close Menu