Zwinne wytwarzanie oprogramowania – ISTQB®

Zwinne wytwarzanie oprogramowania – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w ramach samoorganizujących się, realizujących wiele funkcji…

Czytaj dalej
Zwarcie – ISTQB®
Szkolenia z Testowania Oprogramowania macbook color

Zwarcie – ISTQB®

Zwarcie – technika języków programowania / interpreterów przy obliczaniu warunków złożonych, w której warunek po jednej stronie operatora logicznego może nie być wyliczany, jeżeli warunek po drugiej stronie jest wystarczający…

Czytaj dalej

Zużycie zasobów – ISTQB®

Zużycie zasobów – zdolność oprogramowania do wykorzystania odpowiedniej ilości i typu zasobów, np. ilości pamięci głównej i dodatkowej wykorzystywanej przez program oraz rozmiaru plików tymczasowych podczas działania oprogramowania w ustalonych…

Czytaj dalej

Zrozumiałość – ISTQB®

Zrozumiałość – zdolność oprogramowania do umożliwienia użytkownikowi zrozumienia czy jest odpowiednie i jak może być użyte do realizacji określonych zadań. Understandability – the capability of the software product to enable…

Czytaj dalej

Zrównoważona karta wyników – ISTQB®

Zrównoważona karta wyników – instrument strategicznego zarządzania działaniem firmy, który umożliwia mierzenie czy operacyjna działalność organizacji jest zgodna z jej celami określonymi w biznesowej wizji i strategii. Balanced scorecard –…

Czytaj dalej

Zmodyfikowane testowanie warunków decyzji – ISTQB®

Zmodyfikowane testowanie warunków decyzji – białoskrzynkowa technika projektowania testów, w której przypadki testowe są projektowane tak, by wykonywać pojedyncze warunki wejścia, które niezależnie wpływają na wyjście decyzji. Modified condition decision…

Czytaj dalej

Zmodyfikowane pokrycie warunków decyzji – ISTQB®

Zmodyfikowane pokrycie warunków decyzji – procent pokrycia wyników pojedynczych warunków niezależnie wpływających na wynik decyzji wykonany przez zestaw przypadków testowych. 100% pokrycia zmodyfikowanych warunków znaczących daje 100% pokrycia warunków decyzji.…

Czytaj dalej

Zmienna – ISTQB®

Zmienna – element pamięci komputera, który jest dostępny w programie przez swoją nazwę. Variable – an element of storage in a computer that is accessible by a software program by…

Czytaj dalej

Zmiana stanu – ISTQB®

Zmiana stanu – przejście pomiędzy dwoma stanami systemu lub modułu. State transition – a transition between two states of a component or system. Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla…

Czytaj dalej
Close Menu