Zwinne wytwarzanie oprogramowania – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania oparta na iteracyjnym, przyrostowym modelu wytwarzania oprogramowania, w których wymagania i rozwiązania ewoluują poprzez współpracę w ramach samoorganizujących się, realizujących wiele funkcji zespołów.

Agile software development – a group of software development methodologies based on iterative incremental development, where requirements and solutions evolve through collaboration between self-organizing cross-functional teams.

Wszystkie prawa do wersji angielskiej zastrzezone dla International Software Testing Qualification Board (ISTQB).
Wszystkie prawa do wersji polskiej zastrzezone dla Stowarzyszenia Jakosci Systemow Informatycznych (SJSI).

Close Menu